प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९
जित अग्रता
नेपाली काँग्रेस ५७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ४४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) १०
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
स्वतन्त्र
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
जनमत पार्टी
राष्ट्रिय जनमोर्चा
जित अग्रता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाली काँग्रेस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
अन्य
जित अग्रता
नेपाली काँग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
अन्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
जित अग्रता
नेपाली काँग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
अन्य
जित अग्रता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाली काँग्रेस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
अन्य
जित अग्रता
नेपाली काँग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
अन्य
जित अग्रता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाली काँग्रेस
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
अन्य
जित अग्रता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाली काँग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
अन्य
प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
जित अग्रता
नेपाली काँग्रेस ११०
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ९१
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५३
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) १४
स्वतन्त्र १२
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल १०
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
जनमत पार्टी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
हाम्रो नेपाली पार्टी
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
जित अग्रता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) २४
नेपाली काँग्रेस १५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
जित अग्रता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) २४
नेपाली काँग्रेस १३
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
जनमत पार्टी
स्वतन्त्र
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
जित अग्रता
नेपाली काँग्रेस २४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) १२
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
हाम्रो नेपाली पार्टी
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
जित अग्रता
नेपाली काँग्रेस १६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) १२
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल समाजवादी पार्टी (एकल चुनाव चिन्ह)
स्वतन्त्र
जित अग्रता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) १८
नेपाली काँग्रेस १७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
स्वतन्त्र
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जनमत पार्टी
जित अग्रता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाली काँग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
स्वतन्त्र
जित अग्रता
नेपाली काँग्रेस ११
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
स्वतन्त्र